ÜRÜNLER

Asansör Çeliği

Katlar Arası Güvenli Bağlantı

İnsanları ve yüklerin katlar arasında yer değiştirmesinde kullanılan unsurların güvenli olması oldukça önemli bir husustur. Çok katlı binalarda en yaygın kullanılan bağlantı elemanlarından biri asansörlerdir. Birçok çeşidi ve farklı boyutlarda olan modelleri bulunmakla birlikte, can güvenliğinin sağlanması adına asansörlerde askı halatlarına bağlanan profil iskeletinde asansör çeliği kullanılmaktadır. Çelik konstrüksiyon şeklindeki bu elemanların kapılı ya da kapısız seçenekleri mevcuttur. Kabin zemininin ve taşıyıcı iskeletin çelikten yapılmış olması, dayanıklılık için önemli bir zorunluluktur. Kabin duvarlarının imal edilmesinde ise çelik dışında malzemeler tercih edilebilmektedir. Asansörün sahip olduğu özelliklerin belirlenmesinde ne sıklıkla kullanılacağı ve taşıyacağı yük miktarı esas alınmaktadır.

Modern Otopark Sistemlerinde Asansör Kullanımı

Çok katlı modern binalarda aracı dairesine kadar çıkarmak isteyenler için asansör sistemleri kullanılmaktadır. Ülkemizde asansörün bu hali ile kullanımı çok yaygın olmasa da katlı otoparklarda asansör kullanımı yaygındır. Bu sayede katlar arasında araçların kısa sürede ve kolay bir şekilde yer değiştirmesi temin edilmektedir. Araç asansörü olarak kullanılan modeller bir çeşit hidrolik asansör olarak değerlendirilebilir. Yüksek taşıma kapasitesi olan bu modellerde dayanıklılığı sağlamak üzere asansör çeliği kullanılmaktadır. Bu modeller, özellikle yoğun araç trafiğinin olduğu otoparklar açısından pratik bir kullanım olanağı vermektedir.

Ağır Yüklerin Taşınmasında Asansör Kolaylığı

Alışveriş merkezi, depo ve fabrika gibi noktalarda sıklıkla ağır yük taşınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu yüklerin katlar arasında yer değiştirmesinde emek gücünden faydalanılması, ağır yüklerin her zaman kısımlara bölünebilir durumda olmamasından dolayı fiziki olarak çoğu zaman mümkün değildir. Ağır yükler kısımlara bölünebilse dahi emek gücü ile merdivenlerden yük taşımak büyük bir zaman kaybı olacaktır. İnsan taşımak üzere tasarlanan asansörlerin bu ağır yükleri kaldırmaya kapasitesi yeterli gelmediğinden yük taşımak üzere farklı modeller tasarlanmaktadır. Hidrolik olarak projelendirilebilen yük asansörleri 500 kg’dan 12.000kg’a kadar yükleri taşıyabilecek şekilde imal edilebilmekte ve dayanıklılığı sağlamak üzere asansör çeliği kullanılmaktadır. Bu modellerle ağır yükler kolaylıkla katlar arasında taşınabilmekte ve emek gücünün yetersiz kaldığı noktalarda büyük bir avantaj sağlanmaktadır.